A víz nyomában


„A víz nyomában” – Vízföldrajz és vízvizsgálat a gyakorlatban

Fél napos program esetén:
o Ára: 600 Ft/fő, minimum díj: 12 000 Forint/csoport (20 fő részvételi díja)
o Időtartama: 4 óra/csoport (max. 25 fő/csoport, ezenlétszám felett csoportbontásban valósul meg a program)
Egész napos (délelőtt + délután) programmá is bővíthető az Alsó-Cuha szurdok felfedezésével, és a Remete-barlang felfedezésével.
o Ára 1000 Ft/fő, minimum díj: 20 000 Forint/csoport (20 fő részvételi díja)
o Időtartama: 2*4 óra/csoport (max. 25 fő/csoport. Ennek oka az Alsó-Cuha szurdok nehezen járható terepe és a barlangi program megvalósításának nehézsége)

Elméleti foglalkozás:

A Bakony-hegység vízföldrajzi ismeretei (források, patakok, barlangok)
A felszíni vizek felszínalakító tevékenysége a Cuha-patak példáján
Vízmintavétel elmélete, célja, értékelése

 

Gyakorlati foglalkozás:

Gyalogtúra keretében séta a Cuha-patak völgyében: a felszíni vizek felszínalakító tevékenységének gyakorlati példái
Barlangok kialakulása a mészkő hegységekben a Kőpince-barlang példáján
Vízmintavétel a Kőpince-forrásból és a Cuha-patakból
Vízminták fizikai és kémiai elemzése, jegyzőkönyvek elkészítése.
o Fizikai tulajdonságok: szín, szag, íz, hőmérséklet, zavarosság, átlátszóság
o Kémiai tulajdonságok: pH, teljes keménység, nitrát, nitrit, foszfát, ammónium